Selecteer een pagina

Lijst Salman Noordwijk en het CDA krijgen regelmatig e-mails over de zebrapaden in de gemeente Noordwijk. Vooral met veel klachten over het te laat opmerken dat er een zebra is, want alleen zebramarkering heeft geen groot effect; door de kleine hoek waarmee een automobilist op het wegdek kijkt, is markering op het wegdek van een afstand moeilijk waar te nemen.

Er komen vooral veel klachten over het zebrapad bij de Huis ter Duinstraat/ Hoofdstraat, omdat, volgens inwoners, de auto’s zeer dichtbij het zebrapad zijn geparkeerd waardoor overstekende voetgangers (te) laat worden opgemerkt.

Derhalve is de navolgende vraag gesteld:

Houdt de gemeente Noordwijk rekening met de hoeveelheid voetgangers en motorvoertuigen bij een oversteekplaats én met inrichtingskenmerken zoals snelheidsremmers, zichtomstandigheden en zebramarkeringen?

Antwoord: We houden zeker rekening met de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. De oversteek en de klachten over zichtbaarheid zijn ons bekend op locatie zijn ons bekend. De gemeente is op dit moment voornemens om de parkeerplaats liggende t.h.v. de betreffende VoetgangersOversteekPlaats (VOP) op te heffen i.v.m. de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid om zo op deze manier de zichtbaarheid van de VOP te vergroten voor de weggebruikers. De werkzaamheden van het verwijderen van de parkeerplaats zullen worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Schoolstraat/ Nieuwe Zeeweg, namelijk het aanleggen van een parkeerterrein aldaar.