Selecteer een pagina

INDIENING RONDVRAAG

Het raadslid K.C. Smeltink dient de volgende rondvraag in voor behandeling in de commissie Ruimte van 9 december 2021.

Afvalinzameling 

Wie vanaf 1 januari grofvuil thuis wil laten ophalen door Meerlanden, betaalt in Noordwijk daar voortaan een tarief voor. Het tarief moet nog worden vastgesteld en zal vermoedelijk per kubieke meter gelden.

Het besluit van de Noordwijkse gemeenteraad levert in ieder geval verontwaardigde en boze reacties op.

Een aantal vragen:

  1. Gaat de afvalstoffenheffing van alle bewoners omlaag?
  2. Hoe voorkom je dat andere mensen er grofvuil bij zetten? Camera’s overal?
  3. Nu zijn er zaken zoals puin wat je niet mag aanbieden maar moet wegbrengen. Kan dat dan ook worden opgehaald tegen betaling?
  4. Worden de inwoners die geen vervoermiddel en mogelijkheid hebben om afval naar de milieustraat te brengen vrijgesteld van het tarief voor ophalen?
  5. Is het terecht dat er geld gevraagd wordt voor het ophalen van het grofvuil?
  6. Waarom sluit de gemeente niet de milieustraat in Noordwijkerhout?
  7. De besparing van het sluiten van de tweede milieustraat kan wellicht dekkend zijn waardoor er helemaal niet betaald hoeft te worden voor het ophalen van grofvuil. Is dat onderzocht? Zo ja, dan verzoeken wij u de onderzoeksresultaten te delen. Zo nee, waarom niet?

Lid K.C. Smeltink,

Lijst Salman Noordwijk