Selecteer een pagina

Inbreng door raadslid Frans van Kouwen van Lijst Salman in raad van 18 april 2023 over asielopvang in Noordwijk.

Wij vinden de manier waarop dit voorstel aan ons is voorgelegd beschamend. Wij als raad zullen hier vanavond iets van moeten vinden, zonder dat onze eigen inwoners gevraagd is of zij zitten te wachten op asielzoekers?

Het falende landelijke beleid van dweilen met de kraan open wordt in deze ook weer afgewenteld op de lokale overheden of liever gezegd op de inwoners van onze gemeente.

Waarom gaan we mee in het accepteren dat asielzoekers soms tot wel 15 veilige landen doorreizen om uiteindelijk in Nederland neer te strijken. Waar een uitkering en een huis beschikbaar is. Het is een verdienmodel geworden, een industrie. En ben je dan een asielzoeker of een gelukszoeker? (de uitzonderingen natuurlijk daargelaten).

Lijst Salman Noordwijk is voor opvang in de regio, de eigen regio, dus niet onze regio, en dus al zeker niet in Noordwijk.

En stopt u alstublieft te geloven dat de dwangwet er komt, want die komt er niet en we laten ons al helemaal niet chanteren door passant van de Burg (: staatssecretaris) als hij stelt van: “niet goedschiks, dan maar kwaadschiks”. In wat voor land leven we dan, is dit dan nog een democratie?

De situatie is onhoudbaar in Nederland, notabene het dichtst bevolkte land in Europa, We kunnen de problemen nu al niet aan. De overheid laat haar eigen inwoners in de kou staan, keer op keer. Of het nu gaat om de agrariërs, de ouderen of de starters. Waar denkt u anders dat de grote onvrede in het land, en dus ook in Noordwijk, vandaan komt?

Heel simpel: omdat de politiek niet luistert naar de mensen, maar vooral bezig is met elkaar; met hoe zullen de buren wel niet naar ons kijken?

Meest schrijnend is dat de huidige maar ook komende generatie Nederlandse jongeren geen schijn van kans meer maakt op een betaalbare woning. Maar ook de druk op de veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs wordt met de dag nijpender en de instroom van de zogenaamde asielzoekers zal dat niet beter maken.

Als voorbeeld in het onderwijs krijgen kinderen al minder lesuren, om de last maar een beetje te verdelen, maar wat zal dat betekenen voor het opleidingsniveau van komende generaties?

Er wordt nu gesproken over 75.000 asielzoekers voor de komende jaren. Gisteren stond nog in de krant dat het vooral om jongeren (mannen) gaat die vooruit reizen, om daarna de rest van hun families na te laten reizen. Dus vermenigvuldig dit aantal van 75.000 maar met een X aantal.

Die 75.000 is overigens bijna het dubbele van het aantal inwoners van Noordwijk en dat ook nog eens per jaar!

Aantallen die voor de provinciale verkiezingen al bekend waren, maar bewust daarna pas naar buiten zijn gebracht. Hoezo de burger niet voor de gek houden en er dan van opkijken dat inwoners steeds minder tot geen vertrouwen hebben in de politiek?!

De meeste asielzoekers komen toch niet rechtstreeks Nederland binnen, daar zijn op Europees niveau toch afspraken over gemaakt? Waarom zijn het overigens bijna alleen maar jongemannen, als we het hebben over hen die kwetsbaar zijn en vluchten voor geweld?

Lopen de vrouwen die nu achterblijven in deze landen waar misstanden zijn dan geen gevaar?

Moet Nederland niet eens duidelijk een signaal afgeven, iets wat de landelijke partijen nu blijkbaar niet durven. Het moet toch ergens beginnen en dan maar vanuit Noordwijk, dan maar met het geluid van Lijst Salman Noordwijk.

Overigens wordt aangegeven dat de kosten van de opvang niet door gemeenten gedragen hoeven te worden.

Maar elk weldenkend mens in Nederland weet toch ook wel dat de staatskas door diezelfde inwoners, dus ook de inwoners van Noordwijk gespekt wordt?!

Het lijkt daarmee wel of de overheid zich steeds weer boven de burgers stelt en het volk voor dom acht.

Het moet maar eens stoppen, Noordwijk doet meer dan genoeg met de opvang van vele mensen uit Oekraïne, arbeidsmigranten uit heel Europa en heeft de taak om statushouders te plaatsen meer dan serieus genomen. En nu, nu voorzitter: nu is het KLAAR!

Noordwijk is zeker niet vol; we willen veel extra woningen; maar dan toch vooral voor onze eigen mensen. Ja voorzitter, u hoort het goed; voor onze eigen mensen.

Nog even voor zover het niet duidelijk was; wij stemmen niet alleen tegen, maar nemen grote afstand om met de verdeel- en heerstactiek asielzoekers in onze gemeente toe te laten. Dan zijn de buurgemeenten maar boos op Noordwijk en dan is de staatssecretaris maar teleurgesteld in Noordwijk. We doen het niet voor die relatie, maar voor onze inwoners, juist ja onze inwoners. Ook die van u!

(foto ANP)