Begroting 2020

De begroting 2020 voor de Gemeente Noordwijk is door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen. Ook zijn maar liefst 13 moties aangenomen waaronder de moties van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over verlichting Nachtegaalslaan en over toegang strand tot aan de...
Wij houden de vinger aan de pols

Wij houden de vinger aan de pols

De gemeenteraad van Noordwijk ziet het gezamenlijk gebruik van het Pesthuis door drie verschillende organisaties (het initiatief van De Dierenhoeve en haar partners, om te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderij,...
Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Het zou fantastisch zijn als het Noordwijkse onderwijs voorop loopt en er een generatie opgroeit van Noordwijkse jongeren die allen weten hoe zij moeten reanimeren. Download hieronder de beantwoording van de Gemeente Noordwijk op onze schriftelijke vragen:...
Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Reanimatie cursus op middelbare scholen

In het actieprogramma van Lijst Salman Noordwijk werd al gepleit voor EHBO-lessen op de middelbare scholen waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het gebruik van AED’s. Coalitiepartijen vinden dat op scholen naast kennisoverdracht ook ruimte moet bestaan voor...
Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Rooien bomen en struiken Recentelijk stelde de fractie van Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen over het rooien van bomen en struiken op het voormalige Bavoterrein, Landgoed in den Houte, en op landgoed Sancta Maria. Het college van burgemeester en wethouders...