Selecteer een pagina

“Er was sprake van een bijzondere samenloop van omstandigheden. Door de coronacrisis lopen zaken anders dan we gewend zijn. De inrichting van de openbare ruimte is niet berekend op die plotselinge verandering van de maatschappelijke werkelijkheid. Op dit moment is het niet mogelijk een voorspelling te doen over de stand van zaken
over bijvoorbeeld een halfjaar. Die onwetendheid maakt het bijzonder lastig om nu
reeds maatregelen te treffen voor de toekomst.”, aldus het College van B&W.

Lees bijgaand de antwoorden op onze vragen: