Selecteer een pagina

De begroting 2020 voor de Gemeente Noordwijk is door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Ook zijn maar liefst 13 moties aangenomen waaronder de moties van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over verlichting Nachtegaalslaan en over toegang strand tot aan de vloedlijn voor mindervaliden.

De infographic ‘Begroting 2020 in één oogopslag’, het bijbehorend persbericht van de gemeente Noordwijk, alsmede moties zoals door de fractie van Lijst Salman Noordwijk ingediend kunt U hieronder downloaden.

Persbericht gemeente Noordwijk inzake begroting 2020

Infographic de begroting in één oogopslag

Motie Lijst Salman Noordwijk – Toegang strand tot aan de vloedlijn voor mindervaliden

Motie Lijst Salman Noordwijk – Verlichting Nachtegaalslaan 

Voor eventuele nadere toelichting kunt U contact opnemen met de fractie van Lijst Salman Noordwijk.