Selecteer een pagina

Lijst Salman Noordwijk heeft in de Raadsvergadering van 24 november ervoor gepleit om carbidschieten rond de jaarwisseling tóch mogelijk te maken.

Het College had onlangs voorgesteld carbidschieten te verbieden, wat bij veel inwoners in het verkeerde keelgat schoot. Zo ontstond een gevoel van betutteling en er werd zelfs een petitie gestart door carbidschietende vriendengroepen uit Noordwijkerhout en De Zilk.

De wijzigingsvoorstellen (amendementen) om carbidschieten onder nette voorwaarden tóch toe te staan rond de jaarwisseling werden door Eric Berg en Kim van Eeden ingebracht in samenwerking met NZ Lokaal. Helaas is dit met 12 tegen 15 stemmen (zie afbeelding) door de Gemeenteraad verworpen.

Wij balen ervan en hopen dat men hier volgend jaar anders tegen aankijkt!