Selecteer een pagina

Coalitieakkoord geeft koers voor onze dorpen voor de komende 4 jaar

Op maandagochtend 20 juni 2022 hebben de fractievoorzitters van VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman Noordwijk hun coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022 – 2026 gepresenteerd. ‘Recht zo die gaat – De inwoner als loods van het gemeentebestuur’.

https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Coalitieakkoord_geeft_koers_voor_onze_dorpen_voor_de_komende_4_jaar

Op dinsdag 21 juni 2022 krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om te reflecteren op het akkoord. Deze reflectie kan nog leiden tot aanvullingen. Die ruimte is er. Goede ideeën zijn altijd welkom. Het akkoord wordt daarom op een later moment ondertekend.

Dinsdag 5 juli 2022 staat de installatie van de nieuwe wethoudersploeg gepland. Vanaf dat moment zal er een nieuw missionair college van Burgemeester en Wethouders zijn. De beoogde wethouders zijn: Roberto ter Hark (VVD), Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners), Theo Alkemade (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk).

https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Op_naar_installatie_nieuwe_wethoudersploeg

Bijgaand het Coalitieakkoord 2022-2026: