Selecteer een pagina

We hebben in onze politieke geschiedenis al veel meegemaakt. Maar 2020 gaat de boeken in als een jaar waar rekening houden met elkaar opnieuw benadrukt werd.

Ik zal niet de enige zijn die als jong mensje bij het voorgeschotelde eten, waar mijn moeder zo haar best op had gedaan, “ik lust het niet!” jammerde. Mijn moeder antwoordde dan steevast: “als je de oorlog had meegemaakt zou je wel anders piepen!”

Automobilisten die andere bestuurders wijzen op hun gedrag, zijn niet blij. Zij creëren daarmee ook onberekenbaar rijgedrag voor de beide bestuurders. Mijn moeder leerde mij: “stoor je niet aan dingen die anderen doen, want je maakt jezelf nog ongelukkig.”

Schreeuwerige wereldleiders, dictators en onderdrukkers zijn het zaad van verdeeldheid wat leidt tot ernstige onverdraagzaamheid.

Het klinkt raar maar er zijn nog steeds mensen die geloven dat de wereld plat is. Zo ook dat Corona een verzinsel is, daar tegen protesteren, en om dat kracht bij te zetten zelfs aanslagen plegen.

Het zijn enkele uiteenlopende voorbeelden, heel verschillend van ernst, maar ze hebben wel een raakvlak: het mist de vreugde van een onbetwistbaar feit. Namelijk dat de zon iedere dag voor alle mensen opkomt.

Ik citeer Wim van der Donk, rector magnificus van de Tilburg University en hoogleraar bestuurskunde, die de Thorbecke prijs in 1994 verkreeg en tevens partijprominent is van het CDA.

“Ik verloor dit jaar mijn vader en dan moet je allerlei dingen praktisch regelen. Ik ben werkelijk geschrokken van de manier waarop in dit land privacywetgeving, geïnspireerd door een beeld van een soort ‘heilige ik’, samen met computersystemen, leidt tot een soort bureaucratisering van verhoudingen, waarvan ik de hypothese zomaar zou durven formuleren. Namelijk dat de helft van de uitvoeringsproblematiek in dit land komt door een fatale combinatie van ‘ik-gerichte wetgeving’ en computersystemen die alle tolerantiegrenzen van gewone bedrijven en gewone organisaties weg aan het saneren zijn. Wij moeten heel praktisch kijken welke inspiraties we nodig hebben, om op de langere termijn overeind te blijven. Want hoe organiseren wij in dit continent onze welvaart, in een wereld die aan het veranderen is?”

Kortom, regelgeving die de gewone burger en ondernemer vleugellam maakt. Juist ook omdat de uitvoering (en uitvoerders) totaal doorgeslagen zijn en volledig disfunctioneren. Daarmee kloven ze aan de werkbaarheid van de democratie.

Wij, de mannen en vrouwen van Lijst Salman Noordwijk, hebben een missie, om ten dienste te zijn voor alle dorpsgenoten. Daar stoppen we veel energie in en we proberen het politieke spel te ontcijferen. Juist ook omdat niet alle medespelers oprecht zijn en ze soms ja zeggen, maar nee bedoelen. Maar ook moeten we toezicht houden en waar haalbaar bijsturen, vooral als bestuurders (en uitvoerder) de menselijke maat vergeten.

Het is noodzakelijk om voor dat werk zo nu en dan een pluim te krijgen en zo voldoende moed te houden om onze gezamenlijke missie succesvol te laten zijn.

Samen optrekken en samenwerken is, hoewel niet altijd gemakkelijk, is wel de sleutel naar voldoening en succes. De overheid is in regelgeving de weg behoorlijk kwijt geraakt en te ver doorgedraafd in regels en vooral ook de uitvoering ervan. Actueel is bijvoorbeeld het uitkeringsschandaal: een voorbeeld van wat er verkeerd gaat en vastgebakken zit in hoe overheid en uitvoering een verlammend leven zijn gaan leiden. Het maakt mensen kopschuw waardoor zij in zichzelf keren.

Het gaat om de manier waarop, het gaat om de menselijke maat. En niet te vergeten: het gezin als de hoeksteen van de samenleving !

Vergeef me. Het is deze keer een uitgebreider verhaal geworden dan jullie jaarlijks van mij gewend zijn.

Ondanks alle beperkingen, wens ik u allen, met lieve mensen omringd, een mooi Kerstfeest en voorspoedig nieuw jaar, 2021.

Gerard Heemskerk

Voorzitter Lijst Salman Noordwijk