Selecteer een pagina

Gisteravond, dinsdag 18 mei 2021, is in de raadsvergadering het Raadsvoorstel  aangenomen over het Gemeentelijk integriteitsbeleid. Een voorstel om hierover nog weer eerst in een aankomende commissievergadering te spreken haalde het niet. De meerderheid, waaronder de fractie van Lijst Salman Noordwijk wenst vaart te maken.

Er is besloten de inhoud van de burgemeestersbrief van 6 april jl. met de resultaten van de externe beoordeling van het gemeentelijk integriteitsbeleid over te nemen en de bijbehorende routekaart voor de gemeenteraad uit te voeren. De routekaart ter verbetering van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit en het versterken van de weerbaarheid richt zich op de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Zomer 2022 is de horizon en zou alles in werking moeten zijn.

Naast de routekaart wordt momenteel met de gemeenteraad bekeken of en op welke wijze spreekwoordelijk ‘een streep onder het verleden’ kan worden gezet. De gemeenteraad ziet dat diverse dossiers hun werking hebben in het heden.

Tegelijkertijd is er een wens van alle partijen en het gemeentebestuur om te komen tot een integere, transparante en open bestuurscultuur waar dossiers op basis van dialoog op inhoud worden gevoerd met de blik op de toekomst. Lijst Salman Noordwijk vindt integriteit en transparantie een heel belangrijk onderdeel van het openbare bestuur. Wat hierbij van groot belang is, is dat klachten en problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Niet laten etteren of afhouden en al helemaal niet wegkijken. Er is werk aan de winkel. Niet wachten tot zomer 2022, maar nu al verantwoordelijkheid nemen!

Raadsvoorstel: https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bae6b8e6-efe3-4423-84de-6fc528a804fb?documentId=c52d8984-bbab-4380-86cf-771b6a498d58

Burgemeestersbrief: https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bae6b8e6-efe3-4423-84de-6fc528a804fb?documentId=5477abd3-cdf9-4706-b45c-5bf3f5284f01