Selecteer een pagina

De gemeenteraad heeft met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen, in grote meerderheid hun goedkeuring geven aan de Begroting van 2021.

Een gemeentelijke begroting is een spoorboekje waar eigenlijk alles in verwoord is aangaande de activiteiten die voor de inwoners belangrijk zijn.

Om goede -financiële- keuzes te maken hebben de diverse partijen een zware verantwoordelijkheid. Zowel in de sfeer van welke zaken zijn belangrijk(er) en welk bedrag heb je daar voor over. Lijkt simpel, maar door de vele politieke beloftes vaak een onverantwoord dwaalspoor.

Zorgen hebben wij over een aantal verdienlocaties, zoals parkeerterreinen, die verdwijnen en waarvan de opbrengsten niet meer gebruikt kunnen worden.

Ook ons zorgvuldig opgebouwd eigen vermogen daalt zorgwekkend, door zaken waarvoor die spaarpot niet bedoeld is. Het lang verwaarloosde bouwprogramma in de categorie ‘betaalbare woningen’voor een belangrijk deel van onze inwoners, de starters en woningzoekenden, is dramatisch! Ergernis en schaamte bij ons en misschien ook wel bij andere partijen.

Helaas een erg negatieve inbreng over de begroting van ons. Positief is dat wij en een groot gedeelte van de gemeenteraad keihard werken om toch een aantal zaken -gezamenlijk- te verwezenlijken. Een jaar lijkt lang maar bestuurlijk is het altijd te kort als je voor de inwoners écht je best wil doen.

Bijgaand de input van de fractie van Lijst Salman Noordwijk bij de Algemene Beschouwingen.

Onderstaand de begroting 2021 in één oogopslag.