Selecteer een pagina

Een Noordwijker vroeg ons om uitleg van onderstaande stelling omdat een Noordwijkerhouter juist beweerde dat het andersom zou zijn.

Wij delen deze uitleg graag met alle inwoners zodat iedereen voor eens en voor altijd weet hoe het werkelijk zit.

Stelling: Met de fusie in 2019 bracht Noordwijk een goed gevulde portemonnee mee en de voormalige gemeente Noordwijkerhout zo goed als niets!

Toen in 2019 de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout/ De Zilk (tegen de wens van Lijst Salman Noordwijk) fuseerden, was het eigen vermogen (lees: spaarpotje) van de gemeente Noordwijk groot € 104,92 miljoen en die van Noordwijkerhout/ De Zilk groot € 34,25 miljoen.

De spaarpot per inwoner was voor Noordwijk zo’n € 4.200,- en voor Noordwijkerhout/ De Zilk zo’n € 2.300,-. Zie hiervoor ook bijgevoegd overzicht.

Wat in het overzicht ook opvalt, is dat in de jaren vóór de fusie (2015-2018) Noordwijk ruim € 7 miljoen aan het spaargeld kon toevoegen, terwijl Noordwijkerhout/ De Zilk ruim € 11 miljoen ontspaarde.

Of dat ontsparen, lees doen van investeringen, allemaal conform de Wet Algemene Regels HerIndeling (wet ARHI) is gegaan (in de wet worden restricties gelegd aan investeringen net vóór een fusie), is nu moeilijk meer te achterhalen. 

Wat wij wel hebben opgemerkt is, dat Noordwijk (beleid voor en ook na de fusie) spaarde voor toekomstige uitgaven en Noordwijkerhout/ De Zilk niet.

Neem als voorbeeld De Schelft. Noordwijkerhout/ De Zilk heeft 30 tot 40 jaar lang verzuimd om geld te reserveren (lees sparen), voor het geval De Schelft zijn levensduur zou hebben bereikt. Dat was bijna het geval. Nu is er helaas voortijdig brand geweest. Een klap voor de verenigingen en inwoners.

Na die verschrikkelijke brand bleek echter ook, dat binnen de oude gemeente Noordwijkerhout/ De Zilk géén reservering/ spaarpotje aanwezig was, om (geheel of gedeeltelijk) de herbouw te financieren.

Indien er in 2019 geen fusie zou zijn geweest, had de oude gemeente Noordwijkerhout/ De Zilk hoogstwaarschijnlijk nooit een (volledige) herbouw kunnen betalen. Door de fusie en het “rijke” Noordwijk nu wel.

Alleen moet de zware last van de miljoeneninvestering, inclusief basaal zwembad wel gedragen worden door ALLE huidige inwoners van Noordwijk.

Dat niet reserveren/ sparen was overigens niet alleen voor De Schelft. Ook het reserveren/ sparen voor onderhoud van bijvoorbeeld bomen en groen liet te wensen over. Er wordt nu een inhaalslag gemaakt, weer op kosten van alle huidige inwoners van Noordwijk. Dit is ook één van de redenen, dat het eigen vermogen (spaargeld) de komende jaren zal dalen (begroot).           

De balans moet weer worden hersteld. Het gaat ook om úw geld!

Kies daarom voor 100% Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk.