Selecteer een pagina

Wij doen gewoon wèl wat we beloven!

Wethouder Dennis Salman

Sinds 2 januari ben ik door als wethouder, na al bijna 5 jaar wethouder te zijn geweest.

Nu ben ik onder andere verantwoordelijk voor het woonbeleid (niet het stenen stapelen), werk & inkomen, jeugdbeleid & jeugdzorg, WMO, welzijn, onderwijs, openbare ruimte (groen, afval, spelen etc.). Ik vind het een prachtige portefeuille. Met name het sociaal domein is ingewikkelde kost. Veel belangen, veel gevoeligheden en veel geld. Een uitdaging, maar hierdoor groeien we ontzettend en ik zet me hiervoor 100% in!

We opereren in mooi team van collega-wethouders, burgemeester en gemeentesecretaris.

Tot slot ben ik vader van twee prachtige kinderen en een geboren en getogen Noordwijker.

Peter van Bockhove

Ik ben een actieve ondernemer in de drukkerijwereld. Al jaren ben ik actief met het bedrukken van o.a. textiel en dan met name voor bedrijven, scholen en verenigingen. In 1987 zette mijn vrouw en ik de modezaak Giddygoat op, waar wij beiden nog altijd actief in zijn. Sinds 1993 ben ik actief in de lokale politiek. In 1993 richtte ik Verenigd Noordwijk, de moeder van alle latere lokale Noordwijkse politieke partijen, op. In 2002 werd ik benoemd tot wethouder. Sinds november 2013, toen Liberaal Noordwijk / Wat Noordwijk Wil (LN/WNW) met Lijst Salman opging in Lijst Salman Noordwijk, ben ik actief als fractievoorzitter en raadslid voor Lijst Salman Noordwijk.

Frans van Kouwen

Vanuit mijn functie als manager in de gehandicaptenzorg bij ’s Heeren Loo ben ik gewend om anderen te faciliteren en in hun kracht te zetten. Ik heb de zorg erg zien veranderen, maar ook aan de basis gestaan van veel vernieuwing en visie. Dat laatste heeft er toe geleid dat ik ook nog werkzaam ben bij het centrum voor Consultatie en Expertise.

Ik zie volop kansen in het sociaal domein en ben trots om aan de basis van Reuring Noordwijk te hebben mogen staan.

Sport is altijd mijn hobby geweest, vooral voetballen bij vv Noordwijk én momenteel in veteranen 1 bij de R.K.V.V. van Nispen in de Zilk. Sport verbindt en verbroedert!

Kim Smeltink

Ik ben een geboren en getogen Noordwijk(st)er, kapster en bovenal moeder van twee fantastische kinderen. Ik ben gek van voetbal en voetbal zelf ook bij de damesafdeling van vv SJC. Daarnaast zijn koken en taarten bakken mijn hobby’s.

Vanaf begin 2019 ben ik met heel veel toewijding raadslid voor onze prachtige gemeente. Ik onderzoek, luister, kijk, lees alvorens te vragen. De belangrijk(st)e vragen wil ik namelijk gesteld hebben. Dan kan ik echt iets betekenen voor onze inwoners. En daar gaat het om.

Eric Berg

In 1974 ben ik begonnen bij de politie en mede ook lid van de Auditcommissie.

Daarna heb ik diverse functies bekleed in de Tweede Kamer der Staten Generaal en Nederland Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Van huis uit heb ik een financiële achtergrond wat goede basis is geweest voor alles wat ik nu doe. Nu ben ik betrokken bij afgebakende gebieden als ondernemer, valutahandelaar, boekhouding, administratie, curatele en bewindvoering en voorzitter raad van toezicht van een stichting.

Mijn grootste passie ligt in de zorg voor mens en natuur en probeer dat dan ook uitdragen als commissielid.

Maurice van Royen

Ooit in een ver verleden ben ik begonnen in commerciële functies. Uiteindelijk ben ik in de wereld van het afval beland. Hoewel ik ook tijdelijk in de gemeente Lansingerland werkzaam ben geweest om de afvalinzameling inzichtelijk, efficiënt en (weer) betaalbaar te maken, ben ik toch voornamelijk in Noordwijk werkzaam geweest. Momenteel als coördinator uitvoering voor Renewi.

In mijn werk zie en hoor ik veel en met deze kennis ben ik maatschappelijk betrokken. Daarnaast vind ik het leuk om te bouwen aan onze nieuwe gemeente en aan tafel te zitten om mee te praten om tot verstandige beslissingen te komen. Daarom vind ik het een dankbare taak om onze raadsleden te voorzien van nuttige informatie.