Selecteer een pagina

De afgelopen vier jaar heeft Lijst Salman best wel wat weten te bereiken, vindt fractievoorzitter Peter van Bockhove. “We zijn het enige echte Noordwijkse alternatief. Daarom nemen wij al acht jaar verantwoordelijkheid in het College.”

Van Bockhove is er eerlijk over. Net als vier jaar geleden richt de campagne van Lijst Salman zich in de eerste plaats op de Noordwijkers. “Dat is onze voornaamste achterban. Het is beslist geen schande om je in te zetten voor een deel van het geheel.” En inderdaad, het verkiezingsprogramma van de partij is voornamelijk op deze dorpskernen gericht. “Dat daar onze focus ligt betekent niet dat we de andere dorpskernen vergeten”, benadrukt Van Bockhove. “We nemen verantwoordelijkheid voor het bestuur van alle drie de dorpen. En we betrekken de bewoners daar graag bij.”

Peter van Bockhove, fractievoorzitter Lijst Salman Noordwijk

Haalbaar

Lijst Salman presenteert zich graag als de luis in de politieke pels, wars van mooie praatjes. “Beloven is mooi, maar het moet wel haalbaar zijn”, vindt Van Bockhove. En als dingen dan niet lukken, dan moet je het uitleggen. Zo is de gang van zaken rondom de woningbouw op Bronsgeest voor de partij nog steeds een pijnlijke zaak: “We hebben maar de helft van het beloofde aantal woningen kunnen realiseren. Dan is het ook aan ons om onze achterban uit te leggen hoe het is gegaan.” Wat Lijst Salman betreft is de strijd om Bronsgeest nog niet gestreden, want het huisvestingsprobleem is verreweg het belangrijkste speerpunt in de campagne: “We gaan de wijk afmaken en we gaan dat doen met onze eigen inwoners voor ogen”, aldus Van Bockhove. “Bovendien gaan we de strijd aan met de provincie die betaalbare woningbouw op de Achterweg onmogelijk maakt en gaan we kijken naar plekken voor betaalbare seniorenwoningen dicht bij de voorzieningen. Verder willen we honderd procent sociale woningbouw op het Admiraal de Witt terrein, willen we daar waar het mogelijk is meer de hoogte in en vinden we dat wie een woning in Noordwijk koopt daar ook zelf in moet gaan wonen.”

Beter bestuur

Een ander belangrijk punt, in het verkiezingsprogramma zelfs nog eerder genoemd dan de woonproblematiek, is de verbetering van het Noordwijkse bestuur. “In het algemeen, moderner en meer open. Het gemeentebestuur moet echt vaker de straat op”, vindt Van Bockhove. De gemeentelijke organisatie kan echt beter. Onder de ambtenaren heerst veel zorg. Er zijn veel mensen vertrokken na de fusie en daarmee lekt expertise weg. We moeten echt onze ambtenaren meer gaan waarderen en respecteren. Nieuwe mensen moeten we aannemen op basis van kennis en kunde.” De fusie met Noordwijkerhout en De Zilk is nu eenmaal een feit en daar wil Lijst Salman niet aan tornen. “Maar nu is het wel klaar met fusies. In een Bollenstad zien wij niks. Dat tast de kern van onze identiteit aan, en dat is juist waar wij trots op zijn.”

Betere voorzieningen

De komende jaren zet Lijst Salman zich ook in voor betere voorzieningen. Zo wil zij dat scholen gerenoveerd en vernieuwd worden en sportvoorzieningen verbeterd en uitgebreid. “En Locatie Zeehonk leent zich bij uitstek als plek voor de eerste grote buurtspeeltuin in Noordwijk aan Zee.” Ook zet de partij zich in voor de terugkeer van pinautomaten in het dorp en de beschikbaarheid van openbare toiletten. Zorg is er over de economische positie van Noordwijk: “Het winkelaanbod verschraalt, en daarmee verdwijnt een stuk gezelligheid”, licht Van Bockhove toe. “Die gaan we actief steunen, ook in de nasleep van de coronacrisis. Speciale aandacht geven wij aan innovatieve beginnende ondernemers die een bestaand bedrijf willen voortzetten.” Dat geldt ook voor de horeca: “Die heeft een harde klap gekregen. Met name kleine hotels zijn verdwenen, die niet alleen charme aan het dorp geven maar ook cruciaal zijn voor de werkgelegenheid, net als onze bars en restaurants. Dat heeft niet alleen aan de coronacrisis gelegen. De laatste jaren heeft het strand alles opgegeten. De Boulevard en de Grent ondervinden daarvan de gevolgen. Daar gaan we dus iets aan doen. Sowieso vinden we het strand nu vol genoeg, dus de bouw daar roepen we een halt toe. Tegelijkertijd hebben we vertrouwen in onze ondernemers: als straks alles weer open is zal het herstel er ook komen.”

Zorg

Hoe zit het met de zorg? “Altijd een gevoelig onderwerp, want zorg raakt je direct”, vindt Van Bockhove “In grote lijnen is de zorg in Noordwijk wel op orde, al kan het altijd beter. Zo schaam ik me werkelijk dat er in ons dorp een voedselbank is.” Tegelijkertijd moeten er keuzes gemaakt worden: “Wij hebben liever mensen aan het werk dan in de bijstand. En we willen jeugdhulp inzetten daar waar nodig, maar we kijken ook nadrukkelijk naar de rol van ouders en onderwijs. Tegelijkertijd gaan we eenzaamheid actief te lijf en willen we meer investeren in gezondheid en geluk. Want dat verdienen de Noordwijkers!

(bron tekst: Verkiezingskrant gemeente Noordwijk)