Selecteer een pagina

Eric Berg, raadslid namens Lijst Salman Noordwijk, heeft helaas door ziekte de voorzitter van de gemeenteraad onlangs moeten vragen, om aan hem tijdelijk ontslag te verlenen. Tijdelijk ontslag is een procedure conform de Kieswet. 

Het tijdelijke ontslag is inmiddels door de voorzitter verleend en op 16 februari 2021 wordt Marie-José van Laere als tijdelijke vervanger voor de duur van 16 weken geïnstalleerd.

Als tegen die tijd weer alles goed gaat met Eric, komt hij na deze periode van rechtswege weer automatisch terug in de gemeenteraad om met zijn inbreng, die veel verder gaat dan de financiële vraagstukken, een beter, mooier, groener en schoner Noordwijk, waar vooral de gezondheid, het levensgeluk, het woongenot en de gezelligheid voor alle inwoners voorop staat, na te streven. Er zijn al veel zaken aangepakt maar er is nog heel veel meer te doen, met name op het gebied van wonen en huisvesting. 

Marie-José van Laere vindt het belangrijk om het stemgeluid van inwoners te laten klinken binnen het bestuur van Gemeente Noordwijk. Door haar voormalige baan in Telecom & ICT, heeft zij kennis mogen maken met vele ondernemers en hun prachtige (familie)bedrijven in de Duin & Bollenstreek. Als ondernemer is Marie-José, net als Eric Berg, scherp op de (gemeentelijke) inkomsten en uitgaven en heeft zij ook altijd focus op vooruitgang. Behoud van erfgoed, verenigingsleven, kunst, geschiedenis, sport en cultuur is daarnaast voor Marie-José van essentieel belang om samen een prettig werk- en leefklimaat te creëeren. 

Wij wensen Eric een voorspoedig herstel en Marie-José heel veel succes in de komende maanden!
Meer weten over Marie-José? Zie haar volledige bio op https://lijstsalman.nl/kandidaten/