Selecteer een pagina

Sinds het nieuwbouw appartementengebouw de Rederijker van de NWS aan de Satoriusstraat staat te pronken ligt het braakliggende stuk aan de Van de Mortelstraat er nog altijd onberoerd bij. Het bouwproces voor de nieuwbouwappartementen is nog immer niet gestart. Net als veel Noordwijkers verbaast Lijst Salman Noordwijk zich dat er op die locatie nog steeds geen activiteiten zijn waar te nemen.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft nu opnieuw vragen gesteld aan het College van B&W: