Selecteer een pagina

De gemeente Noordwijk moet op het gebied van verkeer bereikbaar, veilig en leefbaar zijn en blijven.
Om dit te bereiken voert Onderzoeksbureau IV Infra, namens de gemeente, een onderzoek uit naar het verkeer in de
kern Noordwijk Binnen.

De fracties van Lijst Salman Noordwijk en CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk hechten veel waarde aan een goed verloop van dit onderzoek.

Aangezien de bewonersbrief om mee te denken, met dagtekening 10 juni en verzenddatum 14 juni, bij velen pas op 30 juni op de deurmat viel én de deadline voor aanleveren wensen, knelpunten en ideeën via het participatieplatform al op 1 juli lag, hebben de fracties gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders.

https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/aa31a3d7-32b9-4621-b351-19425338c8f1?documentId=8b044134-c298-4779-ae54-f7c0d5da9edc