Selecteer een pagina

Het is voor de sportverenigingen niet te doen om, zoals met ingang van zaterdag 6 november verplicht, dagelijks, zowel voor wedstrijden als trainingen, alle sporters van 18 jaar en ouder te controleren op het coronatoegangsbewijs. Dat moet vanaf 6 november als ze de sportkantine, de kleedkamer en zelfs het toilet in willen.


Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar gaan we de vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie? Met deze vraag worstelen de Noordwijkse sportverenigingen naar aanleiding van de laatste coronamaatregelen van de Rijksoverheid. 


In andere sectoren werken professionals die bij de toegang bezoekers kunnen controleren. Sportverenigingen hebben de financiële middelen voor dergelijke inhuur simpelweg niet. 


Volgens Minister Grapperhaus is de opdracht voor sportverenigingen redelijk én is er voldoende geld beschikbaar gesteld, via gemeenten, om de last te kunnen dragen. Voor drie maanden heeft het kabinet zo’n 45 miljoen euro vrijgemaakt, wat bedoeld is voor de controles. Die pot is volgens Grapperhaus verre van leeg.


Er zijn gemeenten die geld beschikbaar stellen voor de inzet van controleurs en dat geld is er dus ook!

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vragen voor het College van B&W:


1. Is de gemeente Noordwijk bereid om de Noordwijkse sportverenigingen te helpen met meer dan alleen goedbedoelde adviezen bij de verplichte controles op QR-codes?

2. Is de gemeente Noordwijk bereid, in samenspraak en in afstemming met de Noordwijkse sportverenigingen, externe professionals in te huren oid vanuit de daartoe beschikbaar gestelde gelden om de sportverenigingen met ingang van uiterlijk zaterdag 13 november as. te ondersteunen?


Met vriendelijke groet,

Peter van Bockhove namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk