In het actieprogramma van Lijst Salman Noordwijk werd al gepleit voor EHBO-lessen op de middelbare scholen waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het gebruik van AED’s.

Coalitiepartijen vinden dat op scholen naast kennisoverdracht ook ruimte moet bestaan voor vorming van de jeugd. Coalitiepartijen ondersteunen initiatieven op dat vlak waaronder EHBO- en brandveiligheidslessen met gebruik van AED’s en brandblussers.

Uit recentelijk representatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Nederlandse Rode Kruis blijkt nu dat 16% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar niet weet wat AED is en 50% van de jongeren zegt geen idee te hebben hoe AED werkt. 

Op maandag 20 mei 2019 werd bekend dat het Rode Kruis onder andere reanimatie cursussen wil voor alle middelbare scholieren. Er is een handtekeningenactie gestart om het voorstel op de politieke agenda te krijgen.

Het zou een mooi initiatief zijn als het Noordwijkse onderwijs hierin voorop zou lopen en er een generatie opgroeit van Noordwijkse jongeren die allen weten hoe zij moeten reanimeren.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld: