Selecteer een pagina

Afgelopen weekend was er wederom topdrukte in ons mooie stranddorp Noordwijk. De combinatie van het zeer mooie weer, de toeloop van zoveel toeristen uit eigen land die niet op vakantie gaan naar het buitenland en vooral veel meer Duitse en Belgische toeristen (blijkbaar ervaren zij dat de coronaregels in Nederland niet zo streng worden gehanteerd!) maakte dat er soms regels, normen en wetten met voeten werden getreden. Op basis van door fractieleden van Lijst Salman Noordwijk geconstateerde bevindingen en gesprekken met inwoners stelden wij op 10 augustus navolgende schriftelijke vragen aan het College van B&W:

1 Is de gemeente Noordwijk nog voornemens om maatregelen te nemen en een ontmoedigingsstrategie te bedenken om in de toekomst (zeer risicovolle) situaties voor te zijn?

2 Er is zaterdag 8 augustus 2020 op vele plaatsen te pas en te onpas geparkeerd, zoals in Natura-2000-gebied (onder de Noordwijkers beter bekend als de oude trimbaan) en in woonwijken, mn het Duinpark (nu eens minder last in de Zuid door genomen maatregelen). Is er op 8 augustus verbaliserend opgetreden (op zondag 9 augustus in ieder geval wel zoals door ons geconstateerd)?

3 Inwoners van het Duinpark hebben (opnieuw) hevige overlast ervaren door naar parkeerplaatsen zoekende toeristen, waarbij er voor hen zelf nog nauwelijks tot geen parkeerplaatsen beschikbaar waren en verkeer letterlijk door de woonwijk heen scheurde. Bent u hier bekend mee en voornemens naar de toekomst toe maatregelen te nemen? Inwoners hebben hun beklag gedaan maar voelen zich niet gehoord. Eerder nog werd het als ‘zeurpieten’ afgedaan door de reacties hierop van de ambtenarij. Bent u hiervan op de hoogte en hoe bent u van plan inwoners te laten blijken hun klachten wel serieus te nemen voor de toekomst?

4 Waarom is zondag 9 augustus het strand niet (gedeeltelijk) afgesloten of is er een telling gedaan door de aanwezige BOA(‘s) tot een maximaal toelaatbaar aantal bezoekers m.b.t. de veiligheid in relatie tot de drukte en Corona?

5 Zondag 9 augustus hebben meerdere gemeenten de toegangswegen afgesloten. Waarom heeft Noordwijk dit niet gedaan? Wanneer is het signaal voor de burgemeester om te gaan afsluiten?

6 Reddingsbrigade Nederland heeft hulp gevraagd voor handhaving op het strand. De lifeguards hebben deze bevoegdheid niet en kunnen enkel adviseren, waarbij de adviezen veelvuldig in de wind geslagen worden. Dit weekend was de volledige alarmploeg aanwezig en alle beschikbare lifeguards. Kunnen zij geen verdere bevoegdheid, eventueel na gepaste bijscholing, krijgen op deze bijzondere momenten? Mensen gaan nu nadat de lifeguards hen gewaarschuwd hebben toch de zee in!

7 Waarom ontruimt de gemeente Noordwijk het strand niet bij teveel drukte en bij een uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld in geval van combinatie rode vlag/ extreme stroming, drukte en Corona)?

8 Hoe wil het college de veiligheid van de mensen garanderen ?
Op sommige momenten zou een ambulance de plek van het incident niet of nauwelijks kunnen bereiken en nu was er soms zelfs geen ambulance hulpdienst voor handen.

9 Gaat de gemeente Noordwijk maatregelen treffen voor de aankomende hete dagen en/ of weken?
Dit vanwege de te grote druk op en veel te grote last voor de hulpverlening.

Graag sluiten wij af met een tip. Op zondag 9 augustus was het gehele parkeerterrein aan de Duinwetering leeg. Op zaterdag, als er geen sport is, is dit zeer waarschijnlijk ook het geval. Met verwijzing en gering parkeergeld vragen kan er eventueel een extra shuttle-bus ingezet worden. Hierdoor vermindert de parkeerdruk, worden boetes voor de strandgasten voorkomen en kunnen extra parkeerinkomst worden gerealiseerd.