Selecteer een pagina

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft het College van B&W om aandacht en oplossingen gevraagd voor de overlast die rondom en bij de Witte Kerk wordt ervaren.

Lees bijgaand onze schriftelijke vragen voorzien van foto’s ter plaatse: