Selecteer een pagina

De roerige geschiedenis rondom het tot stand komen van het nieuwbouwproject bij SJC is natuurlijk bekend. Wat je noemt een loodzware wedstrijd met een eindeloos lijkende verlenging. 


Na de eindelijke start van de bouw verliep alles eindelijk voorspoedig totdat de bouwcommissie van SJC begin april 2021 van de gemeente Noordwijk moest vernemen dat de oplevering van de nieuwbouw (opnieuw) vertraagd zou worden als gevolg van een probleem met de constructie. Een belangrijke wand in de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark beschikte namelijk niet over de juiste eigenschappen. Een wand die destijds formeel door bouw- en woningtoezicht is vrijgegeven voor realisatie.


Met een brief op 26 april 2021 zijn het bestuur en de leden van SJC door de gemeente geïnformeerd dat er gelukkig een oplossing in beeld was welke medio april ter instemming voor lag bij bouw- en woningtoezicht. De oplevering zou echter niet eerder dan pas rond 1 februari 2022 plaatsvinden. Een extra vertraging van 6 maanden.


Inmiddels is de oplevering opnieuw vertraagd. Je zou er bijna wanhopig de wedstrijd door opgeven en terneergeslagen door de misère het veld van aflopen, maar dat past onze inmiddels 101-jarige voetbalvereniging niet. De SJC-ers strijden zij-aan-zij met passie door én indien nodig 100 jaar (of meer)! 


Aangezien tussen de realisatie van de nieuwbouw en realisatie van het nieuwe hoofdveld en pupillenveld een sterke afhankelijkheidsrelatie ligt, is de opeenstapeling van vertragingen voor voetbalvereniging SJC echter na al die jaren veel meer dan vervelend en heeft deze zelfs verstrekkende consequenties, waaronder ook zeker financieel, welke simpelweg steeds meer ondragelijk worden. 


De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vragen voor het College van B&W:

1. Hoe gaat voetbalvereniging SJC concreet ondersteund én gecompenseerd worden? 


2. Hoe gaan de gedupeerde partners en sponsoren en – zeker niet te vergeten – de voetballende jongens, meisjes, heren en dames van SJC, concreet ondersteund én gecompenseerd worden? 


Met vriendelijke groet,

Peter van Bockhove Lijst Salman Noordwijk