Selecteer een pagina

De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel uitvoeringsbudget Coronacrisis van €500.000 waardoor het college de mogelijkheid heeft snel te kunnen reageren op vraagstukken met financiële  effecten in verband met het Covid-19 virus. 


De motie van Lijst Salman Noordwijk Budget subsidies, met verzoek om voldoende financiële middelen beschikbaar te houden voor aanvragen van alle verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn, die door de coronamaatregelen van de overheid in problemen zijn geraakt, is door de raad verworpen. 


De motie van Lijst Salman Noordwijk Inwonersvergunningen, met verzoek om de geldigheid van de in mei en juni 2020 aangeschafte bewoners-, bezoekers- en inwonersvergunningen voor hetzelfde bedrag geldig te laten zijn tot en met 31 maart 2021 i.p.v. tot 1 januari 2021, is ingetrokken omdat geen van de andere partijen deze moties ondersteunden.


Hetzelfde geldt voor de motie van Lijst Salman Noordwijk Parkeertarieven, met het verzoek om de verhoging van de parkeertarieven uit te stellen tot en met 31 maart 2021.

Bijgaand onze moties met toelichting bij constatering, overweging en verzoek.