Selecteer een pagina

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft in augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omdat het zich zorgen maakte over de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes op scholen, o.a. via ventilatiesystemen, én de luchtkwaliteit in de klaslokalen.

Destijds bleek dat de schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen schoolgebouwen. Ook nadat gebleken is dat er aanwijzingen zijn dat de ventilatiesystemen mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het Covid-19 virus.

De Rijksoverheid heeft om de gezonde lucht in klaslokalen te bevorderen én gelijktijdig de kans op coronabesmettingen terug te dringen inmiddels de subsidie SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen) in het leven geroepen. Om voor deze in aanmerking te komen moeten gemeenten zelf ook bijdragen aan de aanleg van een nieuw systeem. Eerder liet het gemeentebestuur weten daar weinig voor te voelen, omdat zo’n systeem bij renovatie van het gebouw niet meer passend is en het daardoor zou kunnen leiden tot dubbele kosten.

Ons raadslid Kim Smeltink heeft zich namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk hierin vastgebeten. Kinderen met jassen en thermokleding aan in de klas is in onze ogen een onwenselijke situatie die verholpen moet worden!

Het College van B&W is nu toch overstag. Vier Noordwijkse basisscholen (De Schapendel, Bronckhorstschool, Hoffenne en Wereldwijs) krijgen alsnog mechanische ventilatie.