Selecteer een pagina

De gemeenteraad van Noordwijk ziet het gezamenlijk gebruik van het Pesthuis door drie verschillende organisaties (het initiatief van De Dierenhoeve en haar partners, om te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu educatie (NME)/Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang in en rondom het Pesthuis) zitten, maar houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols totdat de definitieve overeenkomst op tafel ligt.

De motie van Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal daartoe met strekking dat het college van burgemeester en wethouders toeziet op een goede overdracht is dan ook aangenomen. 

Lees hier de motie: