Selecteer een pagina

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Zelfwoonplicht’ van Lijst Salman Noordwijk en het CDA wordt uitgevoerd. Onderstaand de punten zoals in de motie opgenomen.

  • Bij alle nieuwe koopwoningen op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een anti-speculatiebeding op te nemen waardoor snelle doorverkoop van woningen vanuit financieel oogpunt wordt tegengegaan;
  • Bij nieuwe projecten op grond van private partijen een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht standaard op te nemen in een anterieure overeenkomst;
  • In de prestatieafspraken met de woningcorporaties op te nemen dat bij verkoop van woningen een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst;
  • Dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd zijn van de zelfbewoningsplicht zodat ouders die een woning kopen voor hun kinderen en er zelf niet in gaan wonen dit kunnen blijven doen.