Selecteer een pagina
Waardebonnen voor huiseigenaren

Waardebonnen voor huiseigenaren

Het budget voor kleine energiebesparende producten was al niet meer beschikbaar voordat de meeste huiseigenaren de kans hadden om de waardebonnen te verzilveren of de brief van de gemeente Noordwijk überhaupt ontvangen hadden. Dit tot teleurstelling en groot...

DE MENSELIJKE MAAT

DE MENSELIJKE MAAT

We hebben in onze politieke geschiedenis al veel meegemaakt. Maar 2020 gaat de boeken in als een jaar waar rekening houden met elkaar opnieuw benadrukt werd. Ik zal niet de enige zijn die als jong mensje bij het voorgeschotelde eten, waar mijn moeder zo haar best op...

Carbidschieten

Carbidschieten

Lijst Salman Noordwijk heeft in de Raadsvergadering van 24 november ervoor gepleit om carbidschieten rond de jaarwisseling tóch mogelijk te maken. Het College had onlangs voorgesteld carbidschieten te verbieden, wat bij veel inwoners in het verkeerde keelgat schoot....

Risicovolle situatie

Lijst Salman Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de onoverzichtelijke en risicovolle verkeerssituatie nabij het Raadhuisplein....

Marie-José van Laere vervangt tijdelijk Eric Berg

Eric Berg, raadslid namens Lijst Salman Noordwijk, heeft helaas door ziekte de voorzitter van de gemeenteraad onlangs moeten vragen, om aan hem tijdelijk ontslag te verlenen. Tijdelijk ontslag is een procedure conform de Kieswet.  Het tijdelijke ontslag is inmiddels...

Ondergrondse containers in nieuwbouwwijk Offem Zuid

Bewoners van Offem Zuid maken bezwaar tegen de plannen van de gemeente om de ondergrondse containers te vervangen voor minicontainers en zijn een petitie gestart voor behoud van de ondergrondse afvalcontainers. In de debatraad van dinsdag 26 januari werden er door...

Waardebonnen voor huiseigenaren

Het budget voor kleine energiebesparende producten was al niet meer beschikbaar voordat de meeste huiseigenaren de kans hadden om de waardebonnen te verzilveren of de brief van de gemeente Noordwijk überhaupt ontvangen hadden. Dit tot teleurstelling en groot...

DE MENSELIJKE MAAT

We hebben in onze politieke geschiedenis al veel meegemaakt. Maar 2020 gaat de boeken in als een jaar waar rekening houden met elkaar opnieuw benadrukt werd. Ik zal niet de enige zijn die als jong mensje bij het voorgeschotelde eten, waar mijn moeder zo haar best op...

Carbidschieten

Lijst Salman Noordwijk heeft in de Raadsvergadering van 24 november ervoor gepleit om carbidschieten rond de jaarwisseling tóch mogelijk te maken. Het College had onlangs voorgesteld carbidschieten te verbieden, wat bij veel inwoners in het verkeerde keelgat schoot....

Gemeenteraad stemt in met begroting 2021

De gemeenteraad heeft met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen, in grote meerderheid hun goedkeuring geven aan de Begroting van 2021. Een gemeentelijke begroting is een spoorboekje waar eigenlijk alles in verwoord is aangaande de activiteiten die voor de inwoners...

Schriftelijke vragen toegangsproblemen bij de Witte Kerk

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft het College van B&W om aandacht en oplossingen gevraagd voor de overlast die rondom en bij de Witte Kerk wordt ervaren. Lees bijgaand onze schriftelijke vragen voorzien van foto's ter plaatse:...