AED daar red je levens mee!

AED daar red je levens mee!

Cursus reanimeren en bedienen AED! Lijst Salman Noordwijk is trots op EHBO Noordwijk! Op korte termijn is geheel Noordwijk ‘Hartveilig’. Dit betekent dat er dan binnen een straal van 500 meter in Noordwijk altijd, 24 uur per dag, een AED beschikbaar is in een...
Rooien bomen en struiken

Rooien bomen en struiken

SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39 RvO Aan: Het college van B&W Onderwerp: Rooien bomen en struiken Datum: 07-04-2019 Aanleiding Waar de boom gevallen is, blijft hij liggen Lijst Salman Noordwijk juicht woningbouw in de gebieden en op de percelen in...
Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Beantwoording schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk

Raadsleden kunnen het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de gemeenteraad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Recentelijk stelde de fractie van Lijst Salman Noordwijk...
GRATIS compost en stenen voor plantjes

GRATIS compost en stenen voor plantjes

Zaterdag 30 maart 2019 is het landelijke compostdag. Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen op deze dag gratis compost ophalen. Als bedankje voor het scheiden van hun afval. Onze wethouder Dennis Salman opent de landelijke compostdag bij onze milieustraat in...
Herinrichting Sportpark De Boekhorst én sportpark vv SJC

Herinrichting Sportpark De Boekhorst én sportpark vv SJC

SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39 RvO Aan: Het college van B&W Onderwerp: Herinrichting Sportpark De Boekhorst én sportpark vv SJC Datum: 17-03-2019 Aanleiding De fractie van Lijst Salman Noordwijk was verheugd te vernemen dat Vessies Infra uit Lisse en...
Sluiting politiebureau Noordwijk

Sluiting politiebureau Noordwijk

Het is een feit dat lokale betrokkenheid leidt tot veiliger buurten. De politiezorg is een lokale overheidstaak waar de burgemeester mee belast is. De gemeenteraad moet nauw betrokken worden bij alle zaken die de openbare orde betreffen. De gemeenteraad moet invloed...
Zeecontainers in wijk Boerenburg?

Zeecontainers in wijk Boerenburg?

Terecht veel commotie bij (wijk)bewoners over de plotseling en haastig aangekondigde plaatsing van zeecontainers aan het Gruenepad. Het lijkt ons dat eventuele plaatsing pas gaat gebeuren na verstrekken van omgevingsvergunning én beantwoording van eventuele...
Het coalitieakkoord en het vervolg

Het coalitieakkoord en het vervolg

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om in maart met de inwoners van de vier kernen in gesprek te gaan over het coalitieakkoord van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk en het vervolg hierop. Op naar een met de samenleving opgestelde...
Het coalitieakkoord en het vervolg

Wat bereiken we in 100 dagen?

‘Wat bereiken we in 100 dagen?’ Een werkprogramma op basis van de 9 speerpunten uit het coalitieakkoord van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk. Acties die relevant zijn voor alle vier de kernen . Het college heeft bij haar start het voornemen...
Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

De inwoners van Noordwijk krijgen in de nieuwe Gemeente Noordwijk de mogelijkheid om te luisteren naar presentaties en om mee te praten over nieuw beleid onder de noemer Rondetafelgesprek. Op dinsdag 5 februari a.s. organiseert de gemeenteraad een rondetafelgesprek in...